Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
Muiterij steekt weer de kop op
U bent hier: Voorpagina » Artikelen en Publicaties » Politieke instabiliteit en ... » Muiterij steekt weer de kop op
Dinsdag, 16 juli 2019 14:32:18

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Muiterij steekt weer de kop op

Onvrede onder jonge militairen

Woord vooraf
Geruchten over een couppoging circuleren al in de Filippijnen sinds de

 • new groups montre
 • verkiezingen in mei 2004, waarbij president Arroyo, volgens de oppositie, fraude zou hebben gepleegd. Ontevredenheid onder de militairen was er echter ook al voor die tijd. In juli 2003 ondernam een groep van 300 jonge militairen een poging om Arroyo af te zetten. Onderstaand artikel , over die couppoging, werd in augustus 2003 gepubliceerd in het Filipijnenmagazine Tambuli. Kijk voor meer Tambuli-artikelen op www.tambuli.nl

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  De opstand van 300 soldaten op 26 en 27 juli 2003 in het zakencentrum van Manilla werd binnen een etmaal zonder bloedvergieten beƫindigd. De muiters gaven zich over. In de dagen erna zochten regering en militaire leiding naar zondebokken. Ze wezen daarbij naar ex-president Estrada en naar de voormalige couppleger Honasan. De muiterij moet echter vooral gezien worden als een teken van onvrede onder de jongere generatie militairen en hun officieren.

  Door Evert de Boer

  Bijna driehonderd muitende soldaten slaagden er niet in om hun collega-militairen te mobiliseren. De bevolking reageerde evenmin op hun oproep om massaal de straat op te gaan. In het weekend van 26 en 27 juli hadden de muiters zich verschanst in Makati, het zakencentrum van Manilla. Ze beweerden geen coup te willen plegen, maar met hun actie te protesteren tegen de corruptie binnen de legerleiding. De regering diende hier een eind aan te maken. Binnen een etmaal kwam er al een eind aan de opstand. Zonder dat er bloed vloeide gaven de muiters zich over.
  Daags erna kon president Gloria Macapagal-Arroyo in alle rust haar jaarlijkse toespraak tot het congres houden. In regeringskringen en binnen de legerleiding werd al snel gewezen naar ex-president Estrada als mogelijk aanstichter van de muiterij. En naar senator Gregorio Hanson, die in de jaren tachtig bij diverse couppogingen een leidende rol speelde.
  Veel volksorganisaties en niet-gouvernementele organisatie's lieten zich positief uit over de motieven van de muiters, al waren ze het niet eens met de gebruikte methode. Zeer verrassend was de reactie van Kardinaal Sin. In eerste instantie veroordeelde hij

 • replique montre
 • de muiterij, maar later prees hij de muiters voor het lef om hun klachten te uiten. Hij riep de regering op deze serieus te nemen. Dit tot ongenoegen van president Arroyo.

    Niets nieuws
  Het is al meer dan een decennium geleden dat militairen een serieuze coup pleegden, die bijna succesvol was. De leider van de coup, Gregorio Hanson, uitte in 1989 dezelfde klachten als de muiters nu. Tijdens het bewind van president Aquino (1986 ā€“1992) waren muiterijen aan de orde van de dag. Steeds weer waren het jonge idealistische officieren en hun manschappen die in opstand kwamen. Het leidde tot grote verdeeldheid onder de militairen.
  Ex-generaal Ramos, die in 1992 tot president werd gekozen, slaagde erin de eenheid in de militaire rangen te herstellen. Die eenheid is echter niet zo hecht als velen dachten. Journalist Glenda Gloria schreef onlangs dat ex-militairen door hun deelname aan de regering nu hebben bereikt waar de muiters van weleer niet in waren geslaagd. De massale instroom van voormalige militairen in de overheid betekent dat ze onderdeel zijn geworden van het politieke establishment. Of dat heeft geleid tot het verwezenlijken van de idealen van de muiters van weleer, zoals Gloria beweert, is echter zeer de vraag.
  Ook destijds wilden muitende militairen de regering afzetten vanwege corruptie en inefficiƫntie. En gezien de motieven van de huidige muiters lijkt er toch niet zo heel veel te zijn veranderd. Ook nu komt de onvrede onder jonge militairen voort uit de slechte omstandigheden waaronder de gewone soldaten hun werk moeten doen. De in hun ogen corrupte militaire leiding leidt intussen ver weg in Manilla een luxueuze leventje.

    Smeergeld
  In een rapport uit september 2001 beschrijft het Filipijnse Centrum voor Onderzoeksjournalistiek (PCIJ) de wijdverbreide corruptie binnen het militaire apparaat.
  Er komen

 • g-watch
 • verschillende leveranciers aan het woord die het gebrek aan gedegen materieel wijten aan het smeergeld dat betaald moet worden aan de militaire bureaucratie om contracten getekend te krijgen. Een van de leveranciers verklaarde dat hij 136 handtekeningen nodig had voor hij het materieel kon leveren. Terwijl het contract aan hem was toegekend op basis van een publieke inschrijving. Daarnaast moest hij ook aan diverse officieren zwijggeld betalen om te zorgen dat zijn betaling van smeergeld niet zou 'uitlekken'.
  Deze leverancier stelde voor om de betaling van smeergelden te institutionaliseren, zodat de afhandeling van contracten sneller kon verlopen. Aankopen van de landmacht komen door deze praktijken 35 tot 50 procent hoger uit dan nodig is. Bij de marine ligt dit percentage tussen 75 en 100 procent, bijna een verdubbeling van de kosten. Dit is nog niets vergeleken met de luchtmacht. Door de specialistische technologie hebben maar weinigen de autoriteit om vragen te stellen over de aanschafkosten van klein materieel en onderdelen. Daardoor kunnen de extra kosten, volgens geciteerde leveranciers, oplopen tot 200 procent van de oorspronkelijke kosten.
  Een andere leverancier wees erop dat het niet zo verwonderlijk was dat vele hoge militairen in de miljonairswijken van Metro Manilla woonden.

    EĆ©n uniform
  Hetzelfde rapport geeft ook inzicht in de positie van de gewone soldaten. Die verdienen nauwelijks genoeg om hun gezinnen te onderhouden. Naast het karige salaris ontvangen ze een dagelijkse vergoeding van 60 peso (1 Euro), waarvan ze zelf rond moeten komen. De soldaten van een eenheid stoppen dat geld in een pot zodat ze gezamenlijk maaltijden kunnen koken. Soldaten aan het front krijgen een toeslag van 10 peso per dag. EĆ©n keer in de drie jaar krijgen ze geld voor een nieuw uniform, dat binnen een jaar versleten is.
  De soldaten beklagen zich vooral over het materiaal dat hen ter beschikking staat. Terwijl de Abu Sayyaf en het moslimverzet doorgaans over moderne wapens beschikken, moeten zij het vaak doen met geweren die 20 tot 35 jaar oud zijn. Toch heeft het ministerie van Defensie, na het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport, het grootste budget tot haar beschikking.
  Marine-luitenant Antonio Trillanes schreef begin 2002 twee zeer kritische rapporten. Zijn beschuldigingen over corruptie sloten aan bij de gegevens uit het rapport van PCIJ. Trillanes uitte harde kritiek op president Arroyo als opperbevelhebber van het leger. In zijn ogen is Arroyo een zwakke president die aan de leiband van de legertop loopt. Het was immers de legertop die haar tijdens de volksopstand tegen Estrada in januari 2001 aan de macht hielp. Volgens Trillanes zorgt haar 'schuld' bij de militaire top ervoor dat ze steeds weer zwicht voor hun standpunten. Daarmee hebben de hoogste militairen een beslissende invloed op het beleid van het land. De president zal er dan ook niet in slagen om de corruptie in het militaire apparaat adequaat aan te pakken.
  Antonio Trillanes was een van de belangrijkste woordvoerders van de muiters in Makati.

    Ontsnapping
  Trillanes sprak in de rapporten zijn afkeer uit over de inefficiƫntie van de marine. Deze slaagde er in 2001 niet in om met vier patrouilleboten bandieten van de Abu Sayyaf te onderscheppen, die alleen over gemotoriseerde bankas (houten boten met bamboedrijvers) beschikten. Ze deden er twee dagen over om met 20 gijzelaars uit Palawan naar Basilan te varen. Dit falen werd de marine door de president onmiddellijk vergeven. Uit de aangevoerde argumenten concludeerde Trillanes dat de president zelf een gijzelaar was van de militaire top.
  Toch lijkt Trillanes op dat moment nog in een corruptievrije marine te geloven. Dat komt voort uit het feit dat twee admiraals binnen de marine stappen ondernamen om de corruptie in te dammen. Een van de admiraals slaagde erin om het tekort van het trainingsbudget om te buigen in een klein overschot, terwijl het programma ongewijzigd werd uitgevoerd. Dat was blijkbaar een unicum. De andere admiraal verging het minder goed. Hij stelde de corruptie bij een grote order voor de aankoop van helmen aan de orde. De admiraal ontdekte dat het contract onder acht leveranciers was verdeeld zonder publieke inschrijving. De betalingen aan de acht leveranciers bleken echter naar Ć©Ć©n bankrekening te zijn gegaan. Dit nieuws zorgde voor zoveel onrust binnen de marine dat de admiraal onmiddellijk werd overgeplaatst en de hele affaire in de doofpot werd gestopt. Later werd hij tijdens een reorganisatie op een zijspoor gezet.

  Commentatoren op de Filipijnen denken dat deze gebeurtenissen tot een desillusie bij Trillanes en de zijnen hebben geleid en de basis hebben gelegd voor de muiterij. Het zal wel altijd een vraag blijven of de muiters werkelijk een coup wilden plegen en meenden voldoende steun te krijgen van collega's en de bevolking, of dat ze alleen duidelijk wilden maken dat hun grieven serieus genomen moesten worden. 
  Hun inschatting van de bereidwilligheid van andere militairen en de bevolking om ook in opstand te komen tegen de regering bleek volledig fout. De opstand heeft wel duidelijk gemaakt dat onvrede over corruptie en inefficiƫntie binnen leger en overheid steeds weer kan leiden tot militaire muiterij. Zo lang de muiters bestaan uit jonge idealistische officieren en hun manschappen, zullen dergelijke acties niet het door hen gewenste resultaat hebben.

   


  Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
  © auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.