Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
Jaarverslag en jaarcijfers 2015
U bent hier: Voorpagina Activiteiten Jaarverslag en jaarcijfers ...
Dinsdag, 16 juli 2019 14:52:08

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Jaarverslag en jaarcijfers 2015

Inleiding   

Filippijnengroep Nederland (FGN) is een kennis- en activiteitencentrum over de Filipijnen in Nederland.  FGN ondersteunt initia­tie­ven in de Filipijnen die gericht zijn op positiever­be­tering van de minstbedeelden. En dan vooral die initiatieven die tevens aandacht besteden aan de structurele oorzaken van armoede en bijdragen aan maatschappelijke verandering om deze oorzaken weg te nemen. Daarbij let FGN - naast politieke, economische en culturele oorzaken - in toenemende mate op de aandacht die wordt besteed aan de gevolgen van klimaatverandering.


Door informatieverspreiding en activiteiten wil FGN een juiste beeldvorming over de situatie in de Filipijnen bevor­deren en tevens een bijdrage leveren aan discussies over het samenleven met andere culturen, internationale ontwikkelingsvraagstukken, mondiale verhoudingen en de gevolgen van de globalisering in ontwikkelingslanden.


In haar activiteiten gaat de Filippijnengroep uit van ontwikkelingen in en vragen vanuit de Filipijnen. Daarvoor onderhoudt FGN contacten met een breed scala maatschappelijke organisaties in de Filipijnen. In toenemende mate legt FGN zich toe aan het koppelen van kennis en innovatieve technologie in Nederland aan initiatieven en projecten in de Filipijnen, met als doel het ontwikkelen van projecten die de gevolgen van klimaatverandering beperken en kwetsbare bevolkingsgroepen en gebieden beschermen en weerbaarder maken.


Filippijnengroep Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 41178019 en 

het RSIN/fiscaalnummer van de organisatie is 8041.11.480


De Filipijnen in 2015

Macro- economisch ging het heel goed met de Filipijnen. In 2015 groede de economie met 6,7% en was daarmee de op drie na snelst groeiende economie in de wereld (na China, Qatar en India). Belangrijke groeisectoren waren de digitale en telefonische klantgerichte dienstverlening,  telemarketing en vergelijkbare diensten. Een andere belangrijke factor was de 25 miljard euro die in 2015 door miljoenen Filipijnse migranten vanuit het buitenland naar huis werden gestuurd. Met name dit laatste hielp mee om het percentage van de bevolking dat onder de armoede grens leeft te verminden van 25 tot ongeveer 20%.  Dan gaat het nog altijd om zo’n 20 miljoen mensen, want het aantal inwoners kwam in 2015 voor het eerst boven de 100 miljoen.

Die daling gaat langzamer dan dat president Aquino bij het aan de macht komen in 2010 beloofde. Ook slaagt hij er niet in om de corruptie de kop in te drukken. De grote corruptieschandalen die in 2014 aan het licht kwamen speelden ook in 2015 nog een grote rol. Mensenrechten worden nog steeds op te grote schaal geschonden, alhoewel er een behoorlijke verbetering te zien is in vergelijking met de afgelopen jaren. 

Een hoogtepunt aan het begin van het jaar was het bezoek van 4 dagen van Paus Franciscus in januari. Het land was weken van te voren al in de ban van het bezoek van de paus, en de Filipijnse overheid had de drie werkdagen dat de paus in de Filipijnen verbleef uitgeroepen tot nationale feestdagen, zodat iedereen vrij was. Tijdens de rit van het vliegveld naar zijn tijdelijke verblijf in Manilla stonden tussen de 700.000 en 1 miljoen mensen langs de route om de Paus te verwelkomen.

De openluchtmis op in het Luneta park in Manilla werd ondanks de stromende regen bijgewoond door tussen de 6 en 7 miljoen gelovigen, die stad een dag lang volledig lam legde.


Het  vredesproces met de moslims organisaties die strijden voor autonomie in het zuiden van het land hield het hele jaar stand, ondanks een zware crisis in februari.  Want een gewapend treffen tussen een speciale Filipijnse politie eenheid en het Moro Islamitisch Bevrijdingsfront(MILF) en een radicale afsplitsing daarvan, de Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), koste aan leven aan 44 politie commando's, 18 moslimstrijders en tenminste 20 anderen.

De 12 uur durende gevechten vond plaats tijdens de jacht van de Special Action Forces (SAF) van de nationale politie op twee gevaarlijke en lang gezochte terroristen. De SAF schond daarbij de afspraken die er waren met het MILF om hen te waarschuwen voordat ze het MILF gebied zouden  betreden en stuiten op gewapende eenheden van het MILF en het BIFF.  Omdat het MILF niet op de hoogte was van de komst van de politie eenheid, raakten ze tegen hun wil bij de gevechten betrokken.


De verwoestingen veroorzaakt door tyfoon Haiyan in november 2013 waren zo ernstig dat veel van de overlevenden het in 2015 nog steeds moeilijk hadden om te overleven en hun leven weer opnieuw op te bouwen. Met name de armste sectoren van de samenleving - zoals kleine boeren, landarbeiders en vissers - van wie huizen, bezittingen en bronnen van inkomsten vernield zijn, worstelden nog steeds om er weer bovenop te komen.
De bevolking in de getroffen gebieden zal niet gemakkelijk over haar trauma's heenkomen. Bij zware regenval en onweer huiveren veel mensen en huilen kinderen van angst. Ze zijn doodsbang dat er een nieuwe tyfoon komt met de kracht van Haiyan. Veel kinderen zijn bang geworden om in zee te zwemmen. In Tacloban was er twee keer een vals alarm geweest over een nieuwe tsunami, wat tot grote paniek leidde.


In de laatste maanden van het jaar begon de verkiezingskoorts zich al meester te maken van het land. Officieel mag er pas vanaf 1 februari 2016 campagne worden gevoerd voor de president en parlementsverkiezingen, maar het manoeuvreren en zoeken van de publiciteit van de gedoodverfde kandidaten begin al vele maanden eerder.


Activiteiten in 2015


Media en Publiciteit

Filipijnengroep Nederland , als kenniscentrum over de Filipijnen, functioneerd als vraagbaak voor media en een diversiteit van organisaties en personen in Nederland.  Veel van de vragen kwamen binnen per e-mail, maar als Nederlandse journalisten vragen hadden ging dat meestal per telefoon.

Vragen kwamen vooral binnen rondom het bezoek van de Paus aan de Filipijnen en over de gevechten in februari in Mindanao waarbij 44 leden van een special politie eenheid en meer dan 20 anderen omkwamen. De vragen met betrekking tot het laatste gingen vooral over de gevolgen ervan voor het vredesproces met het Moslim verzet.
De digitale Tambuli publicatie kwam in 2015 om de twee tot drie maanden uit. Er werden in totaal vier nummers gepubliceerd, en regelamtig werden er nieuwsberichten op de website geplaatst.  


Stageprogramma

Het stage programma, wat in 2012 door  FGN werd opgezet, kreeg dit jaar verder gestalte. Er doen nu 10 Filipijnse organisaties mee aan in het stageprogramma. Zes in Metro Manilla, een in Olongapo (100 km ten noordwesten van Manilla), twee in Cebu City en een in Davao City. De organisaties werken voornamelijk met (straat) kinderen en jongeren of hebben programma's voor stadsarmen. In de eerste maanden van 2015 gingen 4 studenten van  de Hogeschool van Amsterdam stage bij verschillende organisaties. In april hield Filippijnengroep een presentatie op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) met als resultaat dat in september 8 studentes van HAN stage gingen lopen in de Filipijnen. In augustus organiseerde FGN twee voorbereidingsbijeenkomsten voor deze studenten. Eéntje over allerlei algemene zaken en het beantwoorden van vragen en een andere over normen en waarden en over manieren van communiceren in de Filipijnen.


De eerste tien dagen in de Filipijnen, voordat de studenten aan de werkelijke stage begonnen, volgden ze een introductieprogramma. Hierbij maakten ze kennis met de verschillende aspecten van het leven in de Filipijnen. Dit wordt georganiseerd door een Filipijnse partnerorganisatie van FGN.


Waterbeheer in Centraal Luzon

In januari presenteerde een master student van de TU Delft zijn onderzoek naar oorzaken van de overstromingen in een deelgebied van het deltagebied ten noorden van Metro Manilla. Hij bouwde hierbij voort op het oriënterend onderzoek van vier collega studenten van de TU Delft in het projectgebied.


In de Filipijnen wordt voor dit project samengewerkt met de Alliantie van acht kustgemeenten in Bulacan en Pampanga (de twee provincies direct ten noorden van Metro Manilla), met de Universiteit van Bulacan. Op nationaal niveau is Project NOAH van het Filipijnse Ministerie van Technologie en Wetenschap erbij betrokken evenals het Nationaal Instituut voor Geologische Wetenshappen van de Universiteit van de Filipijnen. Beiden houden zich bezig met het opzetten van waarschuwingssystemen bij mogelijke overstromingen, aardverschuivingen en andere natuurrampen. In Nederland wordt samengewerkt met Nelen & Schuurmans, een adviesbureau op het gebied van watervraagstukken en met de afdeling Civiele Techniek en Waterbeheer van de Technische Universiteit van Delft. Nelen & Schuurmans heeft samen met een professor Guus Stelling van de TU Delft en Deltares, een kennisinstituut op het gebied van water, een nieuw innovatief en digitaal 3D overstromingsmodel ontwikkeld, het 3Di model. Daarmee kan aan de hand van een grote hoeveelheid verzamelde gegevens een overstromingsmodel ontwikkeld worden voor specifieke gebieden. Door het simuleren van regenval kan middels een driedimensionale computeranimatie in beeld worden gebracht hoe een overstroming verloopt. Door mogelijke maatregelen in te bouwen wordt in beeld gebracht wat het resultaat en eventueel de gevolgen ervan zijn.


De master student had een stagecontract met Nelen & Schuurmans en heeft met behulp van het 3Di systeem een aantal oplossingen voorgesteld voor het deelgebied waar hij onderzoek deed. Dit zijn relatief eenvoudige oplossingen, vergeleken met de enorme dure projecten die door de Japanse Ontwikkelingsorganisatie en de Aziatische ontwikkelingsbank worden voorgesteld. De voorstellen moeten nog wel verder worden uitgewerkt in samenwerking met de Alliantie van Kustgemeenten. Daar zijn een aantal stappen in gezet, maar het blijkt moeilijk om de Alliantie om het regionale kantoor van Ministerie van Publieke Werken erbij te betrekken. En dat is belangrijk omdat daar een groot deel van de financiering vandaan moet komen. Hoe het project in 2016 verder gaat hangt mede af van de resultaten van de verkiezingen in mei 2016, waarbij ook nieuwe burgemeesters en gemeenteraden gekozen worden.


Mangrove herbebossing en klimaatverandering

Mangrovebossen slaan niet alleen veel CO2 op, maar beschermen bovendien het land en haar bewoners tegen orkanen en vloedgolven. Als natuurlijke filters bieden ze bescherming voor andere ecosystemen langs de kustlijn, zoals de zeegrasvelden en de koraalriffen. Daarnaast vormen ze een onmisbare kraamkamer voor vissen en een leefgebied voor ander zeeleven. Kleine zoogdieren vinden er voedsel, vleermuizen, bijen en vlinders komen er voor de nectar. Mangrovebossen vormen daarmee een uiterst belangrijk kustecosysteem en een onmisbare levensbron voor mens en dier.


Met de opslag van grote hoeveelheden kooldioxide (CO2) dragen mangrovebossen bij aan het verminderen van het broeikaseffect. De CO2 opslag kan per hectare mangrovebos berekend worden in carbon credits. Door het verkopen van deze carbon credits op de vrijwillige markt, aan bedrijven die zich bezig houden met maatschappelijk verantwoordt ondernemen, kunnen lokale gemeenschappen een inkomen genereren. Daardoor krijgen ze een direct belang bij de instandhouding van de mangrovebossen. Samen met drie andere organisaties in Nederland, die ervaring hebben met het vermarkten van carbon credits op de vrijwillige markt, en twee Filipijnse partnerorganisaties is een plan ontwikkeld voor mangrove herbebossing in de Filipijnen. Daarbij werd gekozen voor herbebossing van een kuststreek op het eiland Cebu, grenzend aan de Tanon Strait en de kust langs van zuid Samar,die zwaar getroffen is door tyfoon Haiyan, samen ongeveer 2000 hectare groot. Om in aanmerking te komen voor het verkopen van de carbon credits moeten de twee gebieden eerst door een certificeringorganisatie goedgekeurd worden. Momenteel zijn we bezig met het zoeken van financiering voor het vrij kostbare proces van certificering.


Mensenrechten activiteiten

Sinds president Aquino in 2010 aan de macht kwam daalde het aantal buitenrechtelijke executies, verdwijningen en martelingen aanzienlijk, een trend die zich in 2015 verder voorzette. Het bleef echter een nog veel voorkomend probleem, dat zelden tot vervolging leidde.

In reactie op deze schendingen van mensenrechten reageerde Filippijnengroep Nederland ook dit jaar weer op verschillende petities van Filipijnse en internationale mensenrechtenorganisaties, waarin er bij de autoriteiten op werd aangedrongen actie te ondernemen om de daders voor het gerecht te brengen. Daarbij werd autoriteiten veelal ook gevraagd stappen te ondernemen om de schendingen van de mensenrechten verder terug te dringen.


Ook dit jaar werden een kleine honderd mensen gevraagd een kerstgroet te sturen naar een aantal van de bijna 200 mensen die nog steeds vastzitten als politieke gevangenen.

Verder werd opnieuw een petitie gestuurd aan president Aquino om aandacht te vragen voor het uiterst trage verloop van de rechtszaken tegen de vermeende daders van de Maguindanao massamoord in november 2009, waarbij 59 mensen werden vermoord, waaronder ruim 30 journalisten.


Ondersteuning organisaties in de Filipijnen

Ook in 2015 onderhield Filipijnengroep contact met tientallen organisaties in de Filipijnen. Het is voor ons een goede manier om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen 'aan de basis', omdat hetgeen zij schrijven of vertellen niet in de Filipijnse (online) kranten en andere publicaties te lezen is.
Een aantal organisaties vroeg om advies over het werven van fondsen voor hun projecten en we hielpen enkele kleine organisaties door contacten in Nederland en Duitsland hierover aan te schrijven. Daarnaast reageerden we een aantal keren op verzoeken voor morele steun, door een brief te schrijven aan betrokken autoriteiten in de Filipijnen en anderen in Nederland te vragen dat ook te doen.


Bezoekers uit de Filipijnen

Ook dit verslagjaar kwamen er verschillende bezoekers uit de Filipijnen naar Nederland, voor wie FGN een programma of een aantal afspraken maakte. Voor een aantal van hen werd ook een afspraak gemaakt met mediacontacten en in een geval leverderde dat publiciteit op. Daarnaast organiseerden we dit jaar weer enkele malen een bijeenkomst in kleine kring met bezoekers uit de Filipijnen.


   

Jaarcijfers 2015


                                                                            Inkomsten                             Uitgaven


Fondsen en Projecten              17.102,95                           12.150,00

Steunfonds                                      4.748,75

Incidentele giften                           1.892,20

Projecten Filipijnen                      10.462.00                           12.150,00


Activiteiten                                   1.768,40                                527,30

Diverse activiteiten                                                                        235,40

Stages                                               1400,00                               291,90

Handgemaakte kaarten                €       248,40                                  0,00


Kantoor                                                 0,00                            3.307,88

Huur + verwarming,

    elektra en opslagruimte                                                           3.160,68

Verzekeringen                                                                                147,20


Organisatiekosten                                0,00                            2.054,55

Telefoon en Internet                                                                       651,35

Kantoorbenodigdheden en porto                                                    389,10

Reiskosten vrijwilligers                                                                  577,70

Diversen, o.a. fotokopieen, computer spullen                                436,40


Informatie en documentatie           155,00                                    0,00

Informatie en 
 d
ocumentatiemateriaal                      155,00                                    0,00


Tambuli                                             385,00                             1.102,15

Webbeheer en hosting                                                                     923,50

Fotokopieën/porto                                                                           178,65

Giften                                            €   385,00


Algemeen                                         269,00                                551,56

Rente en bankkosten                             0,00                                194,69

Diversen                                        €    269,00                           €     386,87

                                                                ----------  +                              ----------- +

                                                          19.559,95                              19.693,44         + 133,49Filippijnengroep Nederland

Mei 2016Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
© auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.