Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
Katakus - Fair Trade Kaarten - Achtergrondinformatie
U bent hier: Voorpagina Ľ Artikelen en Publicaties Ľ Artikelen algemeen Ľ Katakus - Fair Trade Kaarte...
Dinsdag, 16 juli 2019 14:33:48

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20

Katakus - Fair Trade Kaarten - Achtergrondinformatie

Vrouwen en landbouw

Woord vooraf
Hieronder achtergrond informatie over de projecten van de niet-gouvernementele organisatie Katakus in Davao. Daar worden de handgemaakte kaarten geproduceerd die Filippijnengroep Nederland verkoopt en waarvoor het (Fair Trade) afzet kanalen zoekt. De kaarten zijn Fair Trade gecertificeerd.
Voor meer informatie en prijzen: zie onder producten op deze website.

Onderstaand artikel verscheen in het Filipijnenmagazine Tambuli van juli 2004 (jaargang 10, nr. 3).  
Kijk voor meer Tambuli-artikelen op
www.tambuli.nl

------------------------------------------------------------------------------
Katakus maakt van vrouwen volwaardige boeren
Katakus combineert aandacht voor duurzame landbouw met emancipatie van vrouwen. De organisatie, met als werkterrein Davao en omgeving, geeft landbouwcursussen voor vrouwen en mannen op locatie, in de plattelandsgemeenschap. De nadruk ligt daarbij op de rol van de vrouw in het boerenbedrijf. Katakus heeft met haar activiteiten al verschillende prijzen gewonnen.
Een interview met Betty More, coördinator van Katakus.

door Petra Rooijakkers

Betty More is drie weken in Nederland op uitnodiging van het Internationaal Agrarisch Centrum in Wageningen. Het centrum organiseert jaarlijks cursussen voor mensen uit zuidelijke landen die werken in organisaties in de agrarische sector. De cursussen zijn bedoeld om het effect van hun activiteiten te vergroten, en omvat onderwerpen als landbouwtechnieken, voedsel en voedzaamheid, ontwikkeling van het platteland, en duurzaam landgebruik.
More volgt een cursus over organisatieverandering binnen de landbouw, met de nadruk op de rol van man en vrouw daarin. Ze werkt sinds een paar jaar bij Katakus, een afkorting van Kababayen-an Alang sa Teknolohiya nga Haum sa Kinaiyahan ug Kauswagan. Het betekent zoveel als 'vrouwen emanciperen door het gebruik van voor hen geschikte technieken in harmonie met de omgeving'.

Katakus richt zich op vrouwen en landbouw. Waarom die combinatie?
"De behoeften van vrouwen krijgen in onze maatschappij vaak minder aandacht dan die van mannen. Hun problemen worden nogal eens als minder belangrijk gezien. Vrouwen op de Filipijnen die op het land werken, zien zichzelf meestal niet als boeren. Het zijn de mannen die worden gezien als degenen die het 'echte werk' doen. Maar omdat de vrouwen veel werk verzetten, willen wij ze bijbrengen dat zij ook een belangrijk aandeel in het geheel hebben, en dat zij ook beslissingen kunnen nemen. Tegelijkertijd stimuleren we duurzame landbouw en agrarische technologie die is afgestemd op vrouwen."

Tegen welke problemen lopen de vrouwen aan?
"Het grootste probleem is het inkomen, dat meestal te laag is om het gezin te onderhouden. We richten ons op de kleine boeren in het laagland. Gemiddeld hebben die de beschikking over een kwart tot een halve hectare. Soms is het hun eigendom, soms pachten ze het. De boeren verdienen ongeveer 2.000 tot 3.000 peso (29 tot 44 euro) in de maand. Dat is inclusief andere activiteiten die ze verrichten om het inkomen aan te vullen, zoals het houden van varkens en kippen en het verbouwen van andere gewassen dan rijst.
De boeren hebben vaak weinig kennis van landbouwtechnieken. Het effect van hun inspanningen is daarom vaak laag. Wij proberen dat effect te verhogen door hun inzicht in landbouwprocessen te vergroten. De gangbare landbouwtechnieken zijn voor deze boeren veel te kostbaar.
Veel boeren betrekken hun zaden van grote, internationale bedrijven. Die zaden, plus de benodigde kunstmest en pesticides, kosten veel geld. Wij laten de boeren zien dat ze ook rijstvari√ęteiten kunnen gebruiken waar ze zelf al de beschikking over hebben en leren ze alternatieve technieken op het gebied van zaaien en oogsten. We leren deze technieken aan vrouwen omdat, als die eenmaal toegang hebben tot de kennis, ze ook inspraak hebben."

Hoe gaat Katakus te werk?
"We geven cursussen in de gemeenschap zelf. We besteden daarbij veel aandacht aan bewustwording op het gebied van taakverdeling. We laten de deelnemers takenlijsten opstellen; wat doen de vrouwen, wat doen de mannen. Zo maken we inzichtelijk dat de vrouwen naast het werk op het land ook nog allerlei verzorgende en huishoudelijke taken hebben en dat ze, veel minder dan de mannen, tijd hebben voor sociale activiteiten. We richten proefakkers in waar de vrouwen in praktijk kunnen brengen wat ze hebben geleerd.
We gaan bij onze cursussen uit van 'seksevriendelijke technologie'. Het heeft geen zin technieken over te brengen die vrouwen vanwege hun mindere fysieke kracht niet kunnen uitvoeren. We leren ze hoe ze het land kunnen bewerken op zo'n manier dat het zo min mogelijk fysieke inspanning kost. Bij alles wat we doen gaan we uit van duurzame, milieuvriendelijke landbouw."

Mogen mannen ook meedoen?
"Ja, graag zelfs. Zo zien zij wat de vrouwen allemaal doen en kunnen, en dat ze er zelf ook wat mee opschieten als ze de taken herverdelen. Mannen beseffen dat vrouwen wel degelijk kunnen bijdragen aan het inkomen, dat ze beslissingen kunnen nemen en projecten zelfstandig kunnen uitvoeren. In het begin gaven we alleen trainingen aan vrouwen, maar de vrouwen kwamen zelf met het verzoek de mannen mee te laten doen. Op die manier kunnen ze samen bespreken wat ze hebben geleerd, en samen beslissen wat ze zullen verbouwen, of wat voor mest te gebruiken."

Katakus heeft ook een project waar vrouwen papier maken. Het project heeft al verschillende prijzen gewonnen, zowel nationaal als internationaal. Wat is er zo bijzonder aan dit project?
"We kwamen op dit project omdat we merkten dat er in de gemeenschappen zelf veel ruw materiaal aanwezig is waar je wat mee zou kunnen doen. Nu maken we papier van de vezels van bananenblad, abaka (familie van de banaan) en cogon gras (een taai soort gras). Van het papier maken we kaarten, albums, lampenkappen, dozen, posters, tassen en waaiers. De bedoeling van het project is de vrouwen te laten ervaren dat ze in staat zijn het gezinsinkomen zelfstandig aan te vullen. Het papiermaken garandeert hen een dagelijks inkomen, in tegenstelling tot de verbouw van rijst, die eens in de drie maanden geld oplevert.
De vrouwen verdienen tussen de 50 en 75 peso per dag (0.75 tot 1 euro), plus inkomsten uit de verkoop van de producten. Ook hier letten we erop dat de technologie geschikt is voor vrouwen. De bakken die nodig zijn om het papier te scheppen hebben we zo laten ontwerpen dat er minder kracht voor nodig is om ze te hanteren. Het project is populair omdat het de vrouwen meer zelfvertrouwen geeft.
Ze doen allerlei vaardigheden op, nemen zelf beslissingen en hoeven niet langer toestemming aan hun man te vragen als ze iets willen kopen. Ze verdienen nu hun eigen geld. De vrouwen zijn trots, helemaal sinds ze op televisie zijn geweest omdat het project prijzen heeft gewonnen. De mannen profiteren ook van het extra inkomen, en zijn daarom bereid activiteiten op zich te nemen die voorheen werden gezien als typisch vrouwelijk. Zo passen zij nu ook wel eens op de kinderen en helpen in het huishouden. Als de vrouwen overwerken, komen de mannen eten brengen."

Wat zijn problemen waar Katakus tegen aanloopt?
"Onze afzetmarkt is nog vrij klein omdat er een beperkt besef is van het belang van milieuvriendelijke producten. Maar hij groeit wel. Wij kunnen echter minder hard meegroeien dan we zouden willen vanwege een gebrek aan kapitaal en het ontbreken van voldoende technische kennis van papier maken. We zouden graag onze expertise vergroten op het gebied van marketing en verkoop. We missen op dit moment de financi√ęle kennis om concurrerend te kunnen zijn op de lokale en internationale markt. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat het niet alleen gaat om geld verdienen maar vooral om het bijbrengen van vaardigheden en het vergroten van de zelfstandigheid."

Wat voor toekomst hebben de boeren, als ze maar zo weinig land hebben om te bebouwen?
"Dat is een moeilijk vraagstuk. Daarom richten we ons ook op bewustwording. We werken bijvoorbeeld ook met inheemse bevolkingsgroepen in het hoogland. De bananen die zij kweken zijn zoeter dan in het laagland, waar de grote plantages gevestigd zijn. Die willen daarom graag uitbreiden en huren voor weinig geld land van de inheemse bevolking. Vanwege de extra inkomsten is die daar vaak toe bereid, ook al levert het niet genoeg op om van te leven. Wij laten de inheemse bevolking zien dat ze meer zouden kunnen verdienen door naast bananen bijvoorbeeld ook groenten te verbouwen."

Het ziet er niet naar uit dat de verdeling van landbouwgronden op korte termijn zijn beslag zal vinden. Wat houdt je gaande als je weet dat er voorlopig nog heel veel boeren zullen zijn die te weinig land hebben om van te leven?
"Ik streef naar een samenleving waarin mannen en vrouwen evenveel toegang hebben tot productiebronnen, en er in gelijke mate zeggenschap over hebben. Ik geloof in duurzame landbouw. De Filipijnen is een agrarische samenleving, en daarom is het van belang dat die zodanig wordt vormgegeven dat het milieu daar niet onder te leiden heeft. Ik zou graag zien dat kinderen van boeren niet langer alleen maar naar het buitenland willen maar er ook voor kiezen het werk van hun ouders voort te zetten, zonder dat ze daarbij automatisch een keuze voor armoede maken. Want als de mensen niet meer willen boeren, zijn we voor ons voedsel aangewezen op andere landen en zijn we weer afhankelijk."

 

 


Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/filippijnengroep.nl/DEFAULT/lib/mysql.inc on line 20
© auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.