U bent hier: Voorpagina
Maandag, 21 april 2014 1:54:15

(See below for English tekst about FGN)

Filippijnengroep Nederland (FGN) is een informatie-, kennis- en activiteitencentrum over de Filipijnen in Nederland. Door informatieverspreiding en activteiten wil FGN steun verwerven voor basisinitia­tie­ven die gericht zijn op positiever­be­tering van de armste lagen van de bevol­king en die tevens aandacht besteden aan  structurele maatschappelijke verandering. Tevens wil de groep in Nederland een juiste beeldvorming over de situatie in de Filippijnen bevor­deren en een bijdrage leveren aan de discussie over mondiale verhoudingen, ontwik­ke­lingsvraagstukken en het samenleven met andere culturen.

FGN levert een bijdrage aan activiteiten en campagnes in Nederland die zich bezig houden met mondiale verhoudingen, waarbij de Filippijnen een voorbeeldfunctie kan vervullen. Voorbeelden daarvan zijn mensenrechtencampagnes, de Schone Kleren Campagne en internationale campagnes gericht op kwijtschelding van buitenlandse financiŽle schulden.

Filippijnengroep Nederland (FGN)
Demkaweg 11 BG 

3555 HW Utrecht
Tel. 030 - 24 28 127 
E-mail: fgn.nl@planet.nl

 

Kijk voor meer informatie over de Filippijnen in het Nederlands op

Filipijnenmagazine Tambuli:  www.tambuli.nlPhilippine Group Netherlands (Filippijnengroep Nederland)

The Philippine Group Netherlands (FGN) is a non-profit knowledge and activity center on the Philippines in Netherlands. By disseminating information and organizing activities, FGN aims to generate support for grassroots initiatives in the Philippines directed at the economic upliftment of the poorest and disadvantaged sections of the population. FGN supports their aspiration for structural social and economic reform and for a just, equitable and genuine democratic society.


In the Netherlands, FGN gives insights and understanding on the political, economic and social developments in the Philippines.

In addition, FGN aims to contribute to the debates on international development issues, unjust global relations and the effects of globalization in developing countries by participating in activities and campaigns in the Netherlands.


Through the years, FGN has established a wide range of contacts with grassroots organizations, civil society organizations and local government units in the Philippines and with civil society organizations in the Netherlands.


Contact address:
Filippijnengroep Nederland (FGN)
Demkaweg 11 BG 

3555 HW Utrecht
Tel. 030 - 24 28 127 
E-mail: fgn.nl@planet.nl


 

 

© auteursrecht 2005 Stichting Filippijnen Groep Nederland.